Tu jesteś:
Mieszkańcy Radomia dopisali – to było owocne spotkanie!

Mieszkańcy Radomia dopisali – to było owocne spotkanie!

22 lutego 2022 roku Stowarzyszenie Kombinat Aktywności Społecznej zaprosił mieszkańców na pierwsze spotkanie zespołu, którego celem jest opracowanie Obywatelskiego Programu promocji zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w Radomiu. Wśród obecnych na spotkaniu mieszkańców, byli przedstawiciele różnych środowisk: organizacji pozarządowych, psychologów, terapeutów, studentów pedagogiki i psychologii oraz rodziców.

Wszystkich uczestników spotkania połączyła potrzeba podjęcia pilnych, oddolnych działań prewencyjnych w związku z dramatycznie narastającym problemem zaburzeń psychicznych i emocjonalnych wśród nastolatków. O skali problemu w całej Polsce poinformowała niedawno Komenda Główna Policji, publikując niepokojące dane o skali incydentów samobójczych wśród nastolatków:

Przyrost incydentów samobójczych wśród nastolatków w Polsce pomiędzy 2020 a 2021 rokiem  , Dane: Komenda Główna Policji
Przyrost incydentów samobójczych wśród nastolatków w Polsce pomiędzy 2020 a 2021 rokiem , Dane: Komenda Główna Policji
Ilość incydentów samobójczych wśród nastolatków w Polsce w latach 2013 – 2021, źródło: Komenda Główna Policji

Warto zwrócić uwagę, że Policja publikuje jedynie zarejestrowane próby samobójcze. Według specjalistów – lekarzy, psychologów – faktyczna ilość incydentów samobójczych wśród nastolatków jest kilkukrotnie większa.

A tak na przestrzenii lat 2013 – 2021 prezentują się statystyki dotyczące Radomia:

Liczba incydentów samobójczych wśród nastolatków w latach 2013 – 2021 w Radomiu, dane: Komenda Główna Policji
Fakty na temat psychiatrii dziecięcej w Radomiu

Z prezentowanych statystyk wyłania się ponury obraz psychiatrii dziecięcej w Radomiu: brak specjalistów (tylko 1 psychiatra dziecięcy w 200-tysięcznym Radomiu!), brak oddziału dziennego i zamkniętego psychiatrii dziecięcej oraz brak jakiejkolwiek strategii walki z tym zjawiskiem lokalnego samorządu. Efekt jest taki, że rodzice dzieci, które potrzebują pilnej pomocy, muszą szukać jej gdzieś indziej (gdzie również nie jest wiele lepiej).

Mając na uwadze totalny rozkład systemowych rozwiązań na rzecz nastolatków cierpiących na zaburzenia psychiczne i emocjonalne, zachęciliśmy mieszkańców do wypracowania wspólnych, oddolnych pomysłów na rzecz dzieci i młodzieży z zaburzeniami emocjonalnymi.

Na pierwszym spotkaniu, uczestnicy w 3 zespołach roboczych pracowali nad 3. obszarami tematycznymi. Pierwszym z nich były potrzeby i problemy środowiska lokalnego (Czego brakuje w Radomiu? Co zrobić na poziomie lokalnym, aby skuteczniej przeciwstawiać się zaburzeniom psychicznym nastolatków? Jak zintegrować środowisko, aby podejmowało wspólne inicjatywy?) Drugim: pomysły na zwiększenie świadomości problemów emocjonalnych wśród nastolatków oraz ich rodziców ( Co zrobić, aby rodzice skuteczniej i szybciej reagowali na problemy emocjonalne nastolatków? Jak edukować dzieci i młodzież na temat zaburzeń emocjonalnych? Jakiego rodzaju inicjatywy podejmować?) Trzeci obszar dotyczył pomysłów na działania bezpośrednio w szkołach (Co należy zmienić, aby szkoły lepiej reagowały na problemy emocjonalne nastolatków? Jak radzić sobie z hejtem, rosnącą agresją elektroniczną wśród nastolatków?)

Pomysły, uwagi zapisane podczas tego oraz kolejnych spotkań będą stanowiły bazę Obywatelskiego Programu promocji zdrowia psychicznego wśród nastolatków.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za zaangażowanie i obecność. Już nie możemy doczekać się kolejnego spotkania. Dziękujemy także Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu za współpracę i udostępnienie sali na przeprowadzenie tego oraz kolejnych spotkań zespołu.

Do zobaczenia!

Philipp Zalewski / psychologiczneinfo.pl