Tu jesteś:
Co chcemy zrobić?

Co chcemy zrobić

Chcemy poznać i zaprezentować realną skalę problemu zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży do 18 roku życia w Radomiu

Znaleźć odpowiedź m.in. na pytania: na jaką pomoc mogą liczyć? Co mogłoby funkcjonować lepiej? Jakiego rodzaju pomocy brakuje w Radomiu? W tym celu planujemy powołać w Radomiu zespół złożony ze specjalistów, ekspertów, nauczycieli i wychowawców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, z którymi wspólnie wypracujemy diagnozę, a finalnie – Obywatelski Program Promocji Zdrowia Psychicznego i Prewencji Zaburzeń Psychicznych dzieci i młodzieży do 19 roku życia. Tylko rzetelnie opracowana diagnoza

Chcemy edukować społeczeństwo na temat zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży

Znaleźć odpowiedź m.in. na pytania: na jaką pomoc mogą liczyć? Co mogłoby funkcjonować lepiej? Jakiego rodzaju pomocy brakuje w Radomiu? W tym celu planujemy powołać w Radomiu zespół złożony ze specjalistów, ekspertów, nauczycieli i wychowawców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, z którymi wspólnie wypracujemy diagnozę, a finalnie – Obywatelski Program Promocji Zdrowia Psychicznego i Prewencji Zaburzeń Psychicznych dzieci i młodzieży do 19 roku życia. Tylko rzetelnie opracowana diagnoza

Chcemy stworzyć aktualną i rzetelną bazę kontaktową

ośrodków, lekarzy, specjalistów świadczących pomoc psychiatryczną oraz psychologiczną dla dzieci i młodzieży z Radomia i okolicy. Chcemy niejako promować miejsca, które oferują swoją pomoc psychologiczną, psychiatryczną- stworzyć czytelną bazę, która pomoże osobie szukającej pomocy szybko odnaleźć właściwego specjalistę.

Aktualności