Tu jesteś:

Kto?

Lider projektu- Stowarzyszenie KAS Kombinat Aktywności Społecznej istnieje od marca 2016 roku. Celem głównym KAS jest działalność na rzecz rozwoju aktywności społecznej i postaw przedsiębiorczych obywateli.

Od kilkunastu miesięcy, dzięki coraz liczniejszym doniesieniom medialnym, dostrzegamy problem zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży. Nie chcąc być bierni wobec kolejnych, coraz bardziej przygnębiających wzmianek medialnych o stanie polskiej psychiatrii dziecięcej wspólnie z partnerem projektu, Stowarzyszeniem LATOROŚL, podjęliśmy działania mające na celu:

  • włączenia lokalnej społeczności: rodziców/opiekunów dzieci z zaburzeniami psychicznymi, NGO, liderów lokalnych, instytucji samorządowych w budowanie obywatelskiego programu z zakresu promocji zdrowia psychicznego i prewencji zaburzeń psychicznych dzieci/młodzieży
  • aktywizacji i zwiększenia udziału lokalnej społeczności we wspólne działania na rzecz dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi
  • zwiększenia zaangażowania lokalnych mediów w informowanie mieszkańców o skali problemu i dostępnych formach wsparcia dla dzieci/młodzieży z problemami psychicznymi
  • inicjowanie rzetelnych informacji na temat skali problemu zaburzeń psychicznych dzieci/ młodzieży na terenie Radomia, poprzez przygotowanie diagnozy we współpracy z organizacjami pozarządowymi, rodzicami/opiekunami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, szkołami, pracownikami urzędów
  • uruchomienia narzędzia skupiającego w jednym miejscu wszystkie, dostępne formy wsparcia na terenie Radomia i promującego działania na rzecz promocji zdrowia psychicznego
  • inicjowanie rzetelnych informacji na temat skali problemu zaburzeń psychicznych dzieci/ młodzieży na terenie Radomia, poprzez przygotowanie diagnozy we współpracy z organizacjami pozarządowymi, rodzicami/opiekunami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, szkołami, pracownikami urzędów
  • stworzenie lokalnej strategii zapobiegania negatywnym skutkom chorób psychicznych dla dzieci i młodzieży, której brakuje.

Aktualności